Historie hotelu

Historie Panství Dlouhá Lhota

aneb trocha historie nikoho nezabije

Náš zámecký hotel „Panství Dlouhá Lhota“ nevznikl, na “zelené louce“, následující řádky Vám přiblíží naši stručnou historii.

První místopisná zmínka o našem sídle se objevuje v písemných pramenech již roku 1336, tehdy se ale nazývala podle svých tehdejších držitelů, Bavorů ze Strakonic, Bavorova Lhota. Bavorova Lhota patřila ke statku Pičín, jejž Bavorové drží od roku 1289. Dalšími známými majiteli Pičína a tím pádem i Dlouhé Lhoty byli zemané – 1373 Slavimír z Pičína, 1393 Albert z Pičína, 1410 Beneš z Hořovic a Rabštejna a konečně Petr Kořenský z Terešova, který celé panství prodává před svou smrtí / 1493 / Oldřichu Bechyňovi z Lažan. Samostatným statkem se Lhota stává až roku 1515, kdy ji po Oldřichově smrti dostává jeho syn Mikuláš. Někdy v této době zde pravděpodobně vniká tvrz, která je však vysloveně zmiňována až roku 1630, kdy Mikuláš Bechyně z Lažan prodává ves i s tvrzí manželce svého příbuzného Juditě Bechyňové, rozené na Bohosticích. Po její smrti roku 1656 dědí tehdy již Dlouhou Lhotu její dcery Anežka, Magdaléna Markéta a Eva Kateřina. Ty ale ves ještě téhož roku prodávají Salomeně Veronice z Račína, manželce jejich bratra Kašpara Maxmiliána, který byl v letech 1668-1671 místosudím a místokomorníkem v království Českém. Během 17. století byla tvrz přestavěna na barokní zámek. V 18. století byla na svahu za zámkem zřízena francouzská zahrada. Bechyňové zámek se statkem drží skoro až do konce 18. století, kdy jej byli nuceni pro dluhy prodat benediktýnům u sv. Mikuláše na Starém Městě pražském. Od nich statek roku 1773 přechází na Růženu Stenzovou, rozenou Pechovou. Roku 1838 kupuje zboží kníže Rudolf Colloredo-Mansfeld, který ves připojil ke svému dobříšskému panství. Na zdejším zámku se nezdržoval a statek nadále pronajímal. Poslední majitelkou zdejšího zámku byla paní Marie Eiflerová, která ho koupila i s okolními polnostmi před druhou světovou válkou. Po válce zámek slouží místnímu JZD jako kanceláře a byty a vlivem neurvalé péče zchátral. Renesance a své původní krásy se zámecký areál – dnes „Panství Dlouhá Lhota“ dočkal až našim přičiněním – výsledky našeho snažení můžete přijít prohlédnout osobně, jste velmi vítáni.

Balíčky

Romantický balíček

Romantika pro 2.

Wellness balíček

Zasloužená relaxace.

Degustační balíček

Ideální dárek pro své nejbližší.