Zámecký park

Motto:

„Kdo nezná svoji minulost, nemá ani budoucnost“

 

Vážení návštěvníci, pojďte s námi poodhrnout oponu tajemna a zklidnit se v meditativním, klidném prostředí naší zámecké svatyně situované v horní části zámeckého parku. Zde jsme pro Vás vystavili věrnou kopii neolitické pohanské svatyně, která má návštěvníky posunout časem nazpět do předkřesťanských dob a připomenout dějiny obyvatel střední Evropy, jako spolutvůrce megalitické kultury.

Několik historických odkazů a vysvětlení pojmů

Megalit z řeckého mega=obří a lithos=kámen

Menhir znamená v řeči Keltů dlouhý kámen (men=kámen,hir=dlouhý) v bretonštině je význam totožný.

Megalitické stavby

Mezi pojmy “Menhiry” a “megality” klade Wikipedie rovnítko: v obou případech jde o většinou podlouhlé kameny v přírodním stavu, nebo kamenné bloky jen nahrubo upravené zapuštěné jedním koncem do země. Stávaly osamoceně, nebo organizovány skupinově a to v řadách, či v kruzích. Materiálem byly různé druhy hornin. Stavitelé presto nejčastěji využívali kameny se zvýšeným podílem křemičitých složek.

Od kdy tu menhiry vlastně jsou?

Nejstarší památky v Evropě se datují do šestého tisíciletí před naším letopočtem. U žádných megalitů nebyly nikdy nalezeny žádné zbraně, což vede k domněnce, že šlo o nebojovný, ovšem vysoce znalý lid v oborech-astronomie, matematiky a geometrie se zvládáním technologie lámání, přepravy a vztyčováním velkých kamenných bloků. Zajímavostí je, že u převážné většiny megalitických památek se opakuje jako základní délková míra 82,9cm.

K čemu menhiry sloužily?

Kamenné sestavy sloužily jako astronomické observatoře, které nahrazovaly kalendář. Taktéž šlo o obřadní místa, která nahrazovala nám později známější katedrály, ve kterých se konaly obřady.

Naši předci vztyčováním, nebo umísťováním těchto kamenů upravovali energetické a magnetické toky Země (někdy nazývané dračí žíly), a tím svým způsobem krajinu přizpůsobovali a „léčili“. Naši předchůdci vnímali Zemi jako živý organismus, jehož jsme součástí a jehož vnitřní procesy lze lidským zásahem uvést do rovnováhy, či naopak.

Kde menhiry nalezneme?

Ve Francii v oblasti Bretaně se nachází několika kilometrové řady mohutných kamenů u městečka Carnac. V našich krajích máme malou obdobu na náhorní planině nad obcí Kounov na Rakovnicku, řada zajímavých menhirů nalezneme i v blízké Praze – např. na Vyšehradě.

Pokud Vás problematika zajímá, můžete se zde (» http://menhiry.mysteria.cz/seznam.htm «) inspirovat seznamem menhirů v České republice – využijte náš hotel Panství Dlouhá Lhota jako základnu pro výlety po stopách stavitelů megalitických staveb.

Největší megality na světě se nacházejí v Rusku na Sibiři, na hoře Šoria v sibiřské jižní oblasti. Stopy megalitických civilizací najdeme v Turecku, Palestině, Koreji, Africe, Skandinávii na Kavkazu a samozřejmě v Evropě.

Inspirace pro naši slovanskou svatyni

Pro zajímavost předkládáme popis posvátného háje od mnicha jménem Saxo Gramaticus ze 12. století, jež inspirovala vznik a konečnou podobu naší slovanské svatyně. Jádro háje tvoří prastaré duby s puklinami. Kolem dokola ho ohrazoval plot z kůlů s ozdobně vyřezávanými špicemi. Vedly tam dva vchody, jakési dřevěné brány Nesmělo se zde nic trhat, ani sbírat, Na větve se zavěšují proužky látek a obětní předměty. K háji patřilo jezírko, nebo pramen. Konaly se tam soudy, ale nesměla tam být prolita krev.

Balíčky

Romantický balíček

Romantika pro 2.

Wellness balíček

Zasloužená relaxace.

Degustační balíček

Ideální dárek pro své nejbližší.